دوربین های نظارتی

ذخیره ساز StormaX برای دوربین های نظارتی
StormaX راهکاری مناسب برای رفع نیازهای ذخیره سازی در پروژه های دوربین های نظارتی میباشد. پردازش کارآمد برای Sequential Workloadها، مقیاس پذیری کم هزینه برای مدیریت رشد شبکه و بزرگ شدن حجم داده های بایگانی (Archive)، کارایی پایدار در حالت های افزایش شدت Video Stream در وضعیت های اضطراری از قابلیت های این محصول هستند.
StormaX ذخیره سازی کم هزینه و پرسرعت در Workflow برای Video Sstreamها

 • کاهش قابل توجه TCO در مقیاس های بزرگ.
 • راهکاری منعطف برای تغییر سایز Volume.
 • حالت پردازشی Multi-Threads تاثیر گذار و کارا.
 • قابل استفاده برای چندین دوربین با کیفیت بالا (VGA to Full HD).
 • عملیات Parallel Read همراه با عملکردی پایدار برای عملکرد هرچه بهتر نرم افزارهای تحلیلگر.
 • کاهش عملکرد کمتر از 10 درصد در Sequential Workloadها موقع بازیابی داده.
 • عدم از دست دادن Data Stream در مواقع ضروری و ایرادات سخت افزاری.
 • امکان بازیابی برخی از رویدادها براساس یکپارچگی داده های ویدیویی.
پشتیبان گیری

ذخیره ساز StormaX برای راهکارهای پشتیبان گیری
سیستم های پشتیبان گیری آخرین قدم در محافظت از داده ها هستند؛ از دست داده هرگونه داده در این بخش کاملا غیرقابل قبول خواهد بود. بنابراین، زیرساخت ذخیره سازی راهکار پشتیبان گیری باید حداکثر دسترس پذیری و یکپارچگی داده را تضمین نماید.
پردازش با بالاترین سرعت همراه با بهترین هزینه های مدیریتی

 • کاهش قابل توجه RTO و RPO.
 • حالت پردازشی Multi-Threads تاثیر گذار و کارا.
 • کاهش قابل توجه مقدار TCO.
 • شخصی سازی و پیکربندی آسان سیستم برای کارهای متفاوت و پیچیده.
 • راهکاری منعطف برای تغییر سایز Volume.
 • محافظت از داده ها با استفاده از قابلیت Remote Replication.
 • کاهش عملکرد کمتر از 10 درصد در Sequential Workloadها موقع بازیابی داده.
 • عملکرد راهکار گواهی بر کاهش زمان مورد نیاز برای تست سیستم پشتیبان گیری منظم (Health Check).