هوش مصنوعی درسینما: WestWorld

اگر به عنوان یک دوست قصد داشته باشید یک فیلم یا سریال مرتبط با هوش مصنوعی را به دوستانتان معرفی کنید، گزینه های بسیار زیادی دارید.

در این لینک شاید بتوانید برخی فیلم های مرتبط در این حوزه را پیدا کنید.

هوش مصنوعی درسینما: WestWorld

اما اگر از شما خواسته شود که فیلم یا سریالی را به ایشان معرفی کنید که علاوه بر مباحث مرتبط با هوش مصنوعی به عناوین دیگری همچون، فلسفه اخلاق، فلسفه ذهن، معنای زندگی و دوگانگی های فلسفی ای همچون، جبر و اختیار، بود و نمود، واقعیت و حقیقت، خیر و شر، صدق و کذب و... بپردازد و گوشه ی چشمی هم به فرهنگ ملل (غرب وحشی، سامورایی، ببر بنگال و...) داشته باشد، چه گزینه ای را پیشنهاد می کنید؟
تنها پاسخ شما می تواند معرفی سریال WestWorld باشد. سریالی بی نظیر با داستانی بی نقص که توانسته تمام عناصر مذکور را بدون آنکه از خط داستانی خارج شود، گرد هم آورد.