بهترین و بدترین زمان های اشتراک گذاری اخبار در شبکه های اجتماعی

بهترین و بدترین زمان های اشتراک گذاری اخبار در شبکه های اجتماعی

برای اشتراک گذاری اخبار در شبکه های اجتماعی نظیر linkedin ،Pinterest ،Twitter ،Facebook بهترین و بدترین زمان ها کدامند؟

یادگیری عمیق و شناسایی هوشمند رفتار انسانها

یادگیری عمیق و شناسایی هوشمند رفتار انسانها

چندی پیش اخباری در مورد استفاده از برخی عینک های پلیس در چین مخابره شد که به صورت هوشمند می تواند رفتار انسانها را بررسی کرده و مد نظر قرار دهد.

تغییر نگاه شخص به وسیله یادگیری عمیق

تغییر نگاه شخص به وسیله یادگیری عمیق

این یکی کمی عجیب است. تصور کنید شما یک عکس از یک نفر، مانند یک دوست یا یک خویشاوند دارید. متخصصین Deep Learning یک شبکه یادگیری عمیق را آموزش دادند تا نگاه شخص را تغییر دهند.