20 سوال برتر در مصاحبه شغلی

20 سوال برتر در مصاحبه شغلی

1. مهم ترین نقطه قوت شما چیست؟
2. مهم ترین نقطه ضعف شما چیست؟

بهترین شغل فناوری اطلاعات کدام است؟

بهترین شغل فناوری اطلاعات کدام است؟

مشاغل علوم کامپیوتر در سطوح متفاوتی وجود دارند. این تفاوت سطح، شرایط را برای انتخاب شغل های مختلف در علوم تکنولوژی فراهم می سازد.

ویژگی های یک Data Scientist در عصر جدید

ویژگی های یک Data Scientist در عصر جدید

یک دانشمند داده در قرن 21 به ترکیبی از مهارت های بینارشته ای که شامل علوم ریاضیات، آمار، کامپیوتر، ارتباطات و کسب و کار است، نیاز دارد.

ساخته شدن موسیقی کلاسیک توسط هوش مصنوعی

ساخته شدن موسیقی کلاسیک توسط هوش مصنوعی

به یک موسیقی گوش نواز کلاسیک که توسط هوش مصنوعی به واسطه یادگیری عمیق (Deep Learning) ساخته شده گوش فرا دهید: