وقتی هوش مصنوعی عکس را توضیح می دهد...

وقتی هوش مصنوعی عکس را توضیح می دهد...

بی شک برچسب گذاری توسط Facebook یا Google Photo را بر روی عکس های خود دیده اید. اما این کار فقط برچسب گذاری یا همان Labeling است.

نقش کلان داده ها در کسب و کار

نقش کلان داده ها در کسب و کار

  • جمع آوری اطلاعات
  • سازمان دهی داده ها
  • ایجاد یک بینش عملی
  • ارائه محصولات و خدمات بهتر
نحوه انتخاب اولین زبان برنامه نویسی

نحوه انتخاب اولین زبان برنامه نویسی

آنچه که انتخاب می کنید بر زندگی تان تاثیر می گذارد.

ساختار یک تیمِ BIG Data

ساختار یک تیمِ BIG Data

اعضای تشکیل دهنده ساختار یک تیمِ BIG Data:

  • کارشناس نرم افزار
  • طراح Big Data
  • تحلیل گر سیستم های کامپیوتری
  • تحلیل گر کسب و کار