رضایت نامه برگزاری دوره آموزشی VMware vSphere 5.1 در پتروشیمی شازند

شرکت داده رایانش ابری پردیس در پی برگزاری دوره آموزشی VMware vSphere 5.1 در مجتمع پتروشیمی شازند موفق به دریافت رضایت نامه از آن سازمان محترم شد.

testimonial-petroshimi-shazand

متن این رضایت نامه به این شرح می باشد:

بدینوسیله گواهی می‏ گردد، دوره آموزشی VMware vSphere 5.1 به مدت 40 ساعت توسط مدرس محترم شرکت داده رایانش ابری پردیس در مرکز آموزش مجتمع پتروشیمی شازند جهت کارشناسان این شرکت برگزار گردیده است.

با بررسی ارزیابی‏ های صورت گرفته نحوه برگزاری دوره مورد رضایت می‏ باشد.

Testimonial_amuzesh_petroshimi