کاربرد ادوب کانکت برای دانشگاه

نرم  افزار ادوب کانکت به عنوان یک سامانه ویدئو کنفرانس می‌تواند اعضای کلیدی تیم را قادر به شرکت در جلسه‌هایی کند که به هیچ روش دیگری امکان حضور در آنها برایشان وجود ندارد. برای مثال می‌توان از مراکز دانشگاهی در شهرهای بزرگ نام برد. دانشگاه تهران، خوارزمی، شریف، دانشگاه‌های آزاد در سراسر کشور، شهید بهشتی و ...
این دانشگاه‌ها نه تنها بسیار بزرگ هستند، بلکه از تعداد زیادی محوطه بزرگ دانشگاهی گسترده تشکیل شده‌اند و دانشجویان زیادی در آن مشغول به تحصیلند.

کاربرد ادوب کانکت برای دانشگاه
یک چالش کلیدی در این دانشگاه‌ها، "برگزار کردن یک جلسه می‌باشد – چون همیشه یک یا چند نفر باید برای جلسه مسافت‌هایی طی کنند (منظور رفتن مسافت‌های درون شهری از یک محوطه‌ به محوطه‌ی دیگر است) – برای مثال دانشگاه خوارزمی را در نظر بگیرد؛ مدیران ارشد باید مسیر تهران-کرج را برای برگزاری یک جلسه طی کنند و این در حالت نرمال ترافیک 2 ساعت به درازا می‌کشد." و در برخی موارد حضور در جلسه شاید کمتر از مدت زمانی باشد که شما مسیر مورد نظر به محل جلسه را طی می‌کنید، "مثلا یک نفر از دانشکده‌ی علوم اجتماعی وجود دارد که ما فقط در حد پنج دقیقه به او نیاز داریم. یک ساعت رانندگی کردن برای پنج دقیقه ملاقات "چندان منطقی به نظر نمی‌آید". ولی با استفاده از سرویس ادوب کانکت، "به نحوی ملاقات با آن فرد انجام خواهد شد که انگار باهم در یک اتاق هستیم."

*مزیت های سامانه ویدئو کنفرانس ادوب کانکت نسبت به کنفرانس صوتی