ادوب کانکت و تسریع فرآیند تصمیم گیری

مدیران ارشد سازمان به واحد IT غالبا اینگونه اعلام می‌کنند که "جلسه‌های ما اصولا نه تنها متشکل از اعضای داخلی، بلکه در اغلب اوقات متشکل از شرکای ما و یا مشتری‌‌هایمان می ‌باشد و سرعت عمل در برگزاری جلسه برای تصمیم گیری از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است."

 

 

 

ادوب کانکت و تسریع فرآیند تصمیم گیری

باید در نظر گرفت که همچنان این تکنولوژی‌ها نمی‌توانند جایگزین مناسبی برای جلسات حضوری باشند. اما باید جلسات حضوری را تقسیم‌بندی کرد. برای مثال: قطعا "در فروش، رو در رو بودن در آغاز یک رابطه بسیار مهم است،" و زمانی که مشتری متقاعد می‌‌شود، هدف اصلی دیگر آشنایی و شناخت اولیه نیست و بیشتر "به انجام رساندن کارها" دارای اولویت می‌شود. در اینجا، ادوب کانکت به عنوان یک سامانه ویدئو کنفرانس به یک ابزار قدرتمند و کارآمد تبدیل می شود.
با برگزاری کنفرانس ویدئویی در ادوب کانکت، "به راحتی می‌‌توان یک تماس برقرار کرده و رو در روی هم قرار گرفت، که با این کار تضمین می‌شود که به سوالات و مسائل مشتری‌ها رسیدگی می‌شود. ویدئو باعث شخصی‌سازی مسائل می‌شود: آنها من را بیشتر می‌شناسند؛ و من هم با آنها آشنا می‌شوم." به طور کلی، "این عوامل باعث ایجاد ارتباطات بهتر شده، در بین افراد اعتماد ایجاد کرده و روابط را قوی‌تر می‌سازد.

*مزیت های سامانه ویدئو کنفرانس ادوب کانکت نسبت به کنفرانس صوتی

*کاربرد ادوب کانکت برای دانشگاه

*شنیدن کی بود مانند دیدن؟

*جلوگیری از پراکندگی تیم ها با سامانه جلسات مجازی