ادوبی کانکت و کاهش مخارج سفر

در گذشته، سفرهای کاری تنها راه برای یک شرکت جهت بحث و بررسی در مذاکره‌‌ها و مشارکت با مشتری‌ها یا شرکا بود. ولی سفر به مکان‌های دیگر هزینه و زمان‌ بر می‌باشد. خبر خوب اینکه حالا شما می‌توانید از ادوبی کانکت برای کاهش برخی از هزینه‌ی سفرهای کاری نالازم استفاده کنید و یا حتی به طور کلی این روش را جایگزین سفر کاری کنید. خرید ادوبی کانکت و برگزاری ویدئو کنفرانس ابری به شرکت کمک می‌کند تا در زمان و سرمایه خود صرفه‌جویی زیادی انجام دهد.

 

 

 

ادوبی کانکت و کاهش مخارج سفر