ادوب کانکت و ارتباطات موثر

در مورد سرویس ادوب کانکت و ارتباطات موثر آن میتوان گفت که برخلاف ایمیل و کنفرانس صوتی یا دیگر روش‌‌های ارتباطی سنتی، ادوب کانکت به عنوان یک سرویس ویدئو کنفرانس نه تنها باعث می‌شود شما به صورت واضح صداها را بشنوید، بلکه می‌توانید واکنش‌های فوری (بلادرنگ)، حالت‌‌های چهره و اشارات بدنی (زبان بدن) شرکت‌کننده‌های دیگر در جلسه را نیز مشاهده کنید و قطعا چنین ارتباطات غیر کلامی، موثر و کارآمد بوده و به شما کمک می‌‌کند تا همدیگر را بهتر درک کنید.

 

 
ادوب کانکت و ارتباطات موثر