ادوب کانکت و ارتباطات مستمر با مشتریان

می‌توانید از ادوب کانکت به عنوان سیستم ویدئو کنفرانس ابری برای حل مشکلات فنی و تخصصی استفاده کنید و خدمات مشتری بهتری ارائه دهید. به راحتی با میزبانی یک تماس کنفرانس ویدئویی، می‌‌تواند مشکلات مطرح شده توسط مشتری‌‌ها را به صورت صحیحی دیده و آنها را در چند دقیقه شناسایی و عیب ‌یابی کنید.

 

 

 

ادوب کانکت و ارتباطات مستمر با مشتریان