استفاده از ادوب کانکت برای دورکاری

بر اساس مطالعه‌های انجام شده، 80% از کارکنان شرکت‌ها ترجیح می‌‌دهند تا یک طرح کاری انعطاف‌پذیرتر مانند ارتباطات دور برد (که شامل دورکاری نیز میشود) را انتخاب کنند. سرویس های ویدئو کنفرانس مانند ادوب کانکت، ارتباطات دور برد و دورکاری را میسر می‌کند. کارکنان می‌‌توانند در خانه‌ی خود با همکاران و مشتری‌ها، از طریق سیستم ویدئو کنفرانس ابری در ارتباط باقی بمانند. از این رو، استفاده از ادوبی کانکت برای دورکاری میتواند به کسب و کار در فراهم کردن تسهیلات برای کارکنان و همچنین در حفظ و نگهداری افراد با استعداد شرکت کمک کند.