برگزاری آزمون مجازی در سامانه LMS ابری YekClass

نظام ارزیابی و برگزاری آزمون یکی از مهم‌ترین نیازهای هر مرکز آموزشی می‌باشد. در سامانه LMS ابری YekClass این امکان وجود دارد که بتوان بصورت یکپارچه‌ای علاوه بر برگزاری کلاس‌های ویدئویی، آزمون‌های مجازی را نیز برگزار کرد.

 

برگزاری آزمون مجازی در سامانه LMS ابری YekClass

مجموعه آزمون‌هایی که در حال حاضر می‌توان در این سامانه برگزار کرد، به شرح ذیل است:

  • آزمون تشریحی
  • آزمون چند گزینه‌ای
  • آزمون صحیح/غلط
  • آزمون جواب کوتاه

همچنین این امکان وجود دارد که بتوان آزمون‌ها را بصورت ترکیبی نیز برگزار کرد. از دیگر ویژگی‌های مهم بخش آزمون در این سامانه می‌توان به این موارد اشاره کرد:زمان‌بندی

در قسمت زمان‌بندی می‌توان زمان دسترسی به محتوای آزمون را مشخص نمود و در بخش محدودیت زمان مدت زمان پاسخگویی به سوالات را معلوم کرد. همچنین می‌توان مشخص کرد که بعد از به پایان رسیدن آزمون وضعیت دانش پذیر با سوالات چگونه باشد.

زمانبندی آزمون مجازی در سامانه LMS ابری YekClass


نمره

در این بخش حداقل نمره قبولی مشخص می‌گردد و دفعات شرکت در آزمون تعیین می‌شود.

نمره آزمون مجازی در سامانه LMS ابری YekClass


چیدمان سوالات در صفحه

در این بخش می‌توان مشخص کرد، که سوالات برای دانش پذیر چگونه چیده شود. به ازای هر صفحه چند سوال برای دانش پذیر قرار بگیرد. همچنین نحوه حرکت در صفحات آزادانه باشد یا ترتیبی.

چیدمان سوالات آزمون مجازی در سامانه LMS ابری YekClass


رفتار سوال

در این بخش می‌توان پاسخ سوالات چند گزینه‌ای را به هم ریخت.

رفتار سوالات آزمون مجازی در سامانه LMS ابری YekClass


محدودیت‌های اضافی برای شرکت در آزمون

در این بخش می‌توان تنظیمات پیشرفته‌تری را اعمال نمود. برای مثال رمزی را برای ورود به آزمون در نظر گرفت. یا دسترسی خاصی را برای ورود به آزمون از طریق شبکه گذاشت و حتی گزینه‌های copy/paste را در هنگام آزمون بر روی مرورگر دانش پذیر غیر فعال کرد.

محدودیت‌های اضافی شرکت در آزمون مجازی در سامانه LMS ابری YekClass


محدود کردن دسترسی به آزمون

در این بخش شما می‌توانید شرایط متنوعی را برای دسترسی دانش پذیر به این آزمون تعریف کنید. برای مثال می‌توانید از ورود دانش پذیران به این آزمون که نمره آزمون میان ترم آنها کمتر از "نمره قبولی" شده است، جلوگیری کنید. یا می‌توانید شرطی را اعمال کنید که دانش‌پذیرانی که در کلاس‌های ویدئویی حضور نداشته‌اند امکان حضور در این آزمون را نداشته باشند.

محدود کردن دسترسی به آزمون مجازی در سامانه LMS ابری YekClass

اضافه کردن محدودیت به آزمون مجازی در سامانه LMS ابری YekClass


تکمیل فعالیت آزمون

در این بخش شما می‌توانید شرایط به پایان رسیدن این فعالیت را مشخص کنید. آزمون به عنوان یک فعالیت از مجموعه فعالیت‌ها در طول برنامه درسی باید تکمیل شود. از منظر آموزشگاه، مدرسه، مرکز آموزشی یا... چه شرایطی وجود دارد که بتوان این فعالیت را تکمیل شده در نظر گرفت. در نظر باید داشت که این آزمون می‌تواند یک کوییز، آزمون میان ترم، یک ارزیابی ساده یا آزمون پایان ترم باشد.

تکمیل فعالیت آزمون مجازی در سامانه LMS ابری YekClass

منبع: وبلاگ YekClass