آموزش ساختن آزمون آنلاین چند گزینه‌ ای در سامانه LMS ابری YekClass

درست کردن یک آزمون شامل مراحل اضافه کردن سوالاتی جدید و یا استخراج از یک بانک سوال، سازماندهی آن در صفحات و مشخص کردن نمره برای آنها می‌‏باشد. برای ساختن آزمون آنلاین چندگزینه‌ای در سامانه LMS ابری YekClass در این مطلب با ما همراه باشید.

 تنظیمات عمومی:
در این قسمت ابتدا نام سوال و سپس متن سوال را می‌توان وارد کرد.

تنظیمات عمومی در آزمون آنلاین چند گزینه ای

در این قسمت نمره پیش فرض سوال را می‌توان تعیین کرد. و همچنین می‌توان یک کد شناسایی برای شناسایی سوال ایجاد کرد. در قسمت تک یا چند جوابی می‌توان تعیین کرد که سوال یک جواب دارد یا بیشتر از یک جواب می‌توان برای سوال انتخاب کرد.

نمرات پیش فرض آزمون آنلاین چند گزینه ای

پاسخ‌ها:
در این قسمت می‌توان پاسخ‌های سوال را ایجاد کرد و نمره را به پاسخ‌ها اختصاص نمود و همچنین برای تعیین جواب صحیح باید 100% نمره را به پاسخ اختصاص داد.

پاسخ ها در آزمون آنلاین چند گزینه ای

منبع: وبلاگ YekClass