سامانه ویدئو کنفرانس YekVC برای مدیران و کادر اجرایی دانشگاه

سامانه ویدئو کنفرانس YekVC می ‌تواند اعضای کلیدی تیم را قادر به شرکت در جلسه هایی کند که به هیچ روش دیگری امکان حضور در آنها برایشان وجود ندارد. برای مثال می توان از مراکز دانشگاهی در شهرهای بزرگ نام برد. دانشگاه تهران، خوارزمی، شریف، دانشگاه های آزاد در سراسر کشور، شهید بهشتی و ...

سامانه ویدئو کنفرانس YekVC برای مدیران و کادر اجرایی دانشگاه


قیمت نسخه های سامانه ویدئو کنفرانس yekvc

این دانشگاه ها نه تنها بسیار بزرگ هستند، بلکه از تعداد زیادی محوطه بزرگ دانشگاهی گسترده تشکیل شده اند، و دانشجویان زیادی در آن مشغول به تحصیلند.
یک چالش کلیدی در این دانشگاه ها، "برگزار کردن یک جلسه می باشد – چون همیشه یک یا چند نفر باید برای جلسه مسافت هایی طی کنند (منظور رفتن مسافت های درون شهری از یک محوطه‌ به محوطه ی دیگر است) – برای مثال دانشگاه خوارزمی را در نظر بگیرد. مدیران ارشد باید مسیر تهران-کرج را برای برگزاری یک جلسه طی کنند و این در حالت نرمال ترافیک 2 ساعت به درازا می کشد." و در برخی موارد حضور در جلسه شاید کمتر از مدت زمانی باشد که شما مسیر مورد نظر به محل جلسه را طی می کنید، "مثلا یک نفر از دانشکده ی علوم اجتماعی وجود دارد که ما فقط در حد پنج دقیقه به او نیاز داریم. یک ساعت رانندگی کردن برای پنج دقیقه ملاقات "چندان منطقی به نظر نمی آید". ولی با استفاده از سامانه ویدئو کنفرانس مجازی YekVC، "به نحوی ملاقات با آن فرد انجام خواهد شد که انگار باهم در یک اتاق هستیم."

*مزیت های سامانه ویدئو کنفرانس YekVC نسبت به کنفرانس صوتی