جلوگیری از پراکندگی تیم ها با سامانه جلسات مجازی

به باور اکثر مدیران تعامل رو در رو "به صورت کلی تاثیرگذارترین تعامل است". و به باور همین مدیران استفاده از سامانه های ویدئو کنفرانس بروز و تدارک دیده شده در محیط ابری، "نزدیک ترین سیستم به کار کردن به صورت حضوری در کنار همدیگر است."

جلوگیری از پراکندگی تیم ها با سامانه جلسات مجازیقیمت نسخه های سامانه ویدئو کنفرانس yekvc

تعداد بسیار زیادی از این راهکارها در فضای کسب و کار شاهد مثالی از این باور است.
سامانه هایی همچون Skype ،Join us ،Gotomeeting ،Adobe Connect ،Cisco Webex و ... در دنیای امروز تلاش دارند تا حس یک جلسه حضوری را به مخاطبین عرضه کنند. سامانه ویدئو کنفرانس YekVC نیز به عنوان یک سرویس ارائه شده از طرف شرکت پردیس نیز تلاش دارد تا بتواند این حس را در بین مخاطبین خود ایجاد نماید.
در اغلب اوقات انجام پروژه ها نیاز به "هم-مکانی" دارد، که در این حالت اعضای تیم داخلی می توانند در محل‌ مشتری ‌ها کار کنند و با برگزاری کنفرانس ویدئویی، "اصلا احساس دوری وجود نخواهد داشت و مانع از پراکندگی نیروها می شود".

*مزیت های سامانه ویدئو کنفرانس YekVC نسبت به کنفرانس صوتی

*سامانه ویدئو کنفرانس YekVC برای مدیران و کادر اجرایی دانشگاه

*شنیدن کی بود مانند دیدن؟