سامانه ویدئو کنفرانس و تسریع فرآیند تصمیم گیری

مدیران ارشد سازمان به واحد IT غالبا اینگونه اعلام می کنند که "جلسه های ما اصولا نه تنها متشکل از اعضای داخلی، بلکه در اغلب اوقات متشکل از شرکای ما و یا مشتری‌ هایمان می ‌باشد و سرعت عمل در برگزاری جلسه برای تصمیم گیری از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است."

سامانه ویدئو کنفرانس و تسریع فرآیند تصمیم گیری

قیمت نسخه های سامانه ویدئو کنفرانس yekvc

باید در نظر گرفت که همچنان این تکنولوژی ها نمی توانند جایگزین مناسبی برای جلسات حضوری باشند. اما باید جلسات حضوری را تقسیم بندی کرد. برای مثال: قطعا "در فروش، رو در رو بودن در آغاز یک رابطه بسیار مهم است،" و زمانی که مشتری متقاعد می‌ شود، هدف اصلی دیگر آشنایی و شناخت اولیه نیست و بیشتر "به انجام رساندن کارها" دارای اولویت می شود. در اینجا، سامانه ویدئو کنفرانس YekVC به یک ابزار قدرتمند و کارآمد تبدیل می شود.
با برگزاری کنفرانس ویدئویی، "به راحتی می‌ توان یک تماس برقرار کرده و رو در روی هم قرار گرفت، که با این کار تضمین می شود که به سوالات و مسائل مشتری ها رسیدگی می شود. ویدئو باعث شخصی سازی مسائل می شود: آنها من را بیشتر می شناسند؛ و من هم با آنها آشنا می شوم." به طور کلی، "این عوامل باعث ایجاد ارتباطات بهتر شده، در بین افراد اعتماد ایجاد کرده و روابط را قوی تری می سازد.

*مزیت های سامانه ویدئو کنفرانس YekVC نسبت به کنفرانس صوتی

*سامانه ویدئو کنفرانس YekVC برای مدیران و کادر اجرایی دانشگاه

*شنیدن کی بود مانند دیدن؟

*جلوگیری از پراکندگی تیم ها با سامانه جلسات مجازی