ویدئو کنفرانس ابری YekVC و کاهش مخارج سفر

در گذشته، سفرهای کاری تنها راه برای یک شرکت جهت بحث و بررسی در مذاکره‌ ها و مشارکت با مشتری ‌ها یا شرکا بود. ولی سفر به مکان ‌های دیگر هزینه و زمان‌ بر می ‌باشد.

قیمت نسخه های سامانه ویدئو کنفرانس yekvc

ویدئو کنفرانس ابری YekVC و کاهش مخارج سفر

حالا شما می ‌توانید از ویدئو کنفرانس ابری YekVC برای کاهش برخی از هزینه ‌‌ی سفرهای کاری نالازم استفاده کنید و یا حتی به طور کلی این روش را جایگزین سفر کاری کنید. با این روش، برگزاری ویدئو کنفرانس ابری به شرکت کمک می‌کند تا در زمان و سرمایه خود صرفه‌جویی زیادی انجام دهد.