ویدئو کنفرانس ابری و دورکاری

بر اساس مطالعه ‌های انجام شده، 80% از کارکنان شرکت ‌ها ترجیح می‌ دهند تا یک طرح کاری انعطاف‌پذیرتر مانند ارتباطات دور برد (که شامل دورکاری نیز میشود) را انتخاب کنند.

قیمت نسخه های سامانه ویدئو کنفرانس yekvc

 

ویدئو کنفرانس ابری و دورکاری

برگزاری کنفرانس ویدئویی، ارتباطات دور برد و دورکاری را میسر می ‌کند. کارکنان می‌ توانند در خانه ‌ی خود با همکاران و مشتری ‌ها، از طریق سیستم ویدئو کنفرانس ابری در ارتباط باقی بمانند. از این رو، این سیستم می ‌تواند به کسب و کار در فراهم کردن تسهیلات برای کارکنان و همچنین در حفظ و نگهداری افراد با استعداد شرکت کمک کند.