ویدئو کنفرانس ابری و مصاحبه استخدامی

مطالعه ‌ها نشان می‌ دهند که ویدئو کنفرانس ابری رتبه‌ی سوم (47%) را در بین کانال ‌های ارتباطی برای متخصصان HR (منابع انسانی) دارد؛ پس از ایمیل (89%) و تماس ‌های صوتی (64%).

قیمت نسخه های سامانه ویدئو کنفرانس yekvc

ویدئو کنفرانس ابری و مصاحبه استخدامی

هم اکنون مصاحبه‌ های کاری از طریق کنفرانس‌ های ویدئویی، به روشی جدید از استخدام کردن کارکنان تبدیل شده‌ است که مصاحبه کننده را قادر به داشتن ارتباطی بهتر با درخواست دهنده ‌های شغلی در مکان‌ های مختلف می ‌کند.