ویدئو کنفرانس ابری و آموزش کارکنان

آموزش دادن کارکنان جدید، می ‌تواند امری جالب و یا خسته کننده باشد. با استفاده از خدمات YekVC، اکنون شما می‌توانید صدها کارمند جدید را به صورت همزمان آموزش دهید.

قیمت نسخه های سامانه ویدئو کنفرانس yekvc

 

ویدئو کنفرانس ابری و آموزش کارکنان

دیگر نیازی نیست که همه ‌ی آنها را به یک محیط نا آشنا و کوچک بچپانید. آنها می ‌توانند به راحتی در مقابل میز کاری خود نشسته و دستورالعمل‌ های شخصی شما را مشاهده کنند.