كاهش هزينه های انرژی

امروزه مصرف انرژي يك موضوع مهم براي مراكز فناوري اطلاعات است. تجهيزات كامپيوتري به صورت فزاينده رو به افزايش است. هزينه هاي انرژي درحال ازدياد است به اعتقاد تحليلگران صنعتي برآورد سالانه تامين انرژي هر يك از تجهيزات بيش از هزينه تهيه آن خواهد شد.

ريشه مشكل در سخت افزار سرور و كامپيوترها است. مراكز داده حقيقتاً با كمبود انرژي و فضاي لازم جهت تجهيزات خود رو به رو هستند معمولاً سرورها و كامپيوترهاي دسكتاپ در زمان اجرا به طور متوسط انرژي بين 5 تا 15% از كل انرژي وارد شده را جهت انجام درخواست هاي كاربري مصرف مي كنند و اين درحالي كه مصرف انرژي تقريباً به اندازه زماني است كه فعال مي باشد.

 

ظرفيت سخت افزار به طور معمول بيش از حد مورد نياز است چرا كه براي تنظيم آن به طور جدي مشكلاتي وجود دارد. در نتيجه سخت افزار مورد نظر بسيار ناكارآمد خواهند بود.

بسياري از سازمان هاي فناوري اطلاعات به دنبال راه حل هايي هستند كه بتوانند در كاهش هزينه هاي انرژي و مصرف آن را كاهش دهند به طوري كه دسته كم توان پاسخ دهي و پشتيباني از نيازهاي آن سازمان را داشته باشد.

مجازي سازي با انرژي سبز

راه حل هاي VMware مي تواند به كاهش هزينه هاي انرژي در زيرساخت هاي فناوري اطلاعات از دسكتاپ تا مراكز داده كمك كند. بيش از يكصد هزار مشتري بر كاهش هزينه هاي انرژي و بهره وري فناوري اطلاعات به VMware اعتماد دارند.

مزاياي كليدي استفاده از انرژي سبز

  • كاهش تامين هزينه هاي انرژي تا 80 درصد
  • كاهش انرژي سرورها بدون تاثيرگذاري بر برنامه هاي كاربردي و كاربران
  • قابليت اطمينان و بهبود زيرساخت هاي فناوري اطلاعات با استفاده از انرژي سبز

كاهش هزينه هاي انرژي و افزايش بهره برداري منابع

VMware بواسطه ادغام و Load Balance بين سرورهاي فيزيكي اين انرژي را به شما مي دهد كه با اجراي ده برنامه كاربردي يا بيشتر در ماشين هاي مجازي بر روي يك سرور x86 سازمان شما بتواند به طور چشمگيري بهرده برداري و كارايي سرور را داشته باشد و همچنين هزينه هاي انرژي را كاهش دهد.

منبع توزيع شده زمان مند (DRS) يكي از مشخصه هاي كليدي زير ساخت ماشين هاي VMware است كه نظارت مستمر بر ظرفيت و منابع مورد نياز را ممكن مي سازد و مصرف انرژي را به گونه اي تامين مي كند كه كمترين انرژي براي هر سرويس مصرف شود. وقتي كه ظرفيت اضافي موجود است VMware DRS به طور هوشمندانه اي حجم كارها را بر روي حداقل سرورها بدون آنكه وقفه اي در كار ايجاد شود ادغام مي كند، بدون اينكه سرورها را به حالت Standby ببرد.

VMware DRS به سازمان هاي فناوري اطلاعات اجازه مي دهد كه زير ساخت IT به طور واقعي بنا شود و حداقل انرژي و هزينه سرمايش پرداخت گردد. زيرساخت مجازي VMware تا 80 درصد انرژي بخش فناوري اطلاعات را كاهش مي دهد.

بهبود بهره وري انرژي براي كامپيوترهاي شخصي شركت ها

راه حل هاي VMware مي تواند به بهبود بهره وري انري كامپيوترهاي شما كمك كند. تعدادي از مشتريان VMware درحال كاهش هزينه هاي خود با استفاده از اين فناوري هستند. (سابق براين VMware زير ساخت دسكتاپ مجازي بوده است) اغلب راه حل سخت افزار كامپيوترهاي روميزي با كاربراني كه مصرف انرژي كمتري دارند نياز به جايگزين كردن ندارند.

با مديريت VMware قابليت اداره كردن و كنترل كردن به همراه تمركز تصوير برداري دسكتاپ در مراكز داده براي دريافت مناسب كاربران نهايي جهت دسترسي قابل انعطاف به خود اضافه شده است.

قدرت توانايي زيرساخت هاي مجازي VMware در دسكتاپ، موازنه حجم كار فعال و توزيع مديريت قدرت در بهبود كار و بهره وري است.

کمک به پرداخت هزینه برای مجازی سازی با انگیزه بهره وری انرژی

راه حل هاي VMware جهت بهبودي افزايش انرژي ثابت است و ارائه دهندگان ابزار در حال حاضر در حال ارائه مشوق هاي مالي جهت دسكتاپ و سرور مجازي سازي مبتني بر تثبيت سرور پروژه هستند. با راه حل مجازي سازي VMware با شركت در برنامه هاي تشويقي شما مي توانيد حتي به صرفه جويي مالي بزرگتر و سريعتري برسيد.

تماس ارائه دهندگان ابزار محلي شما براي پيدا كردن مشوق هاي مالي، جهت مجازي سازي براساس پروژه هاي تثبيت شده مي باشد.

به حداقل رساندن ردپاي كربن در اطلاعات فناوري

راه حل هاي زيرساختي VMware بر روي محيط زيست تاثير مثبت دارند. هر زيرساخت سرور با VMware سالانه معادل پاك كردن 4 تن دي اكسيد كربن از محيط زيست يا مصرف 1.5 ماشين خاموش در جاده است.

داستان موفقيت مشتريان در استفاده از فناوري VMware

Qualcomm يك كمپاني تخصيص منابع است که در آن از گروه های داخلی دریافت ماشین های مجازی به جای سرورهای فیزیکی به عنوان سیاست های پیش فرض استفاده مي كنند. اين شركت يك مدل تخصيص منابع است كه براساس نيازها به سرور نياز ندارد و موجب صرفه جويي 19000 دلاري در هر ماه در قدرت و هزينه هاي خنك كننده مي شود.

كمپاني Solvay Pharmaceuticals به تازگي بيش از 100 ماشين مجازي و برآورد صرفه جويي در هزينه تا 1.5 ميليون دلار در بخش سخت افزاري و 67000 دلار ذخيره هزينه در بخش خنك كننده را داشته است.

حدود 1800 رادياتور از زيرساخت مجازي جديد VMware براي بهبود فاجعه هاي ايجاد شده استفاده مي كنند و به طور چشمگيري روند كاهش هزينه هاي دريافت قدرت و خنك كننده را در برداشته اند.

صندوق جهاني حيات وحش در بريتانيا با استفاده از VMware با مديريت فناوري اطلاعات به طور چشمگيري رد پاي كربن خود را كاهش مي دهد و اين عمل باعث بازگرداندن فاجعه شده است. پس از اين تجربه كه از مزاياي تيم فناوري اطلاعات سازمان بوده است صندوق حيات وحش براي استفاده از راه حل هاي VMware اصرار دارند.

يك شركت آمريكايي استاندارد در تكنولوي VMware با استفاده از VMware در كامپيوترهاي خانگي تا 93% در مصرف برق جلوگيري كرده است.

مقامات بهداشت داخلي با 160 Workloads بر روي 6 سرور فيزيكي با استفاده از VMware ESX تقريباً تا 80 % كمتر از انرژي استفاده مي كنند.

WYSE صرفه جويي سالانه 30000 دلار در انرژي و خنك كنندگي با 85% از CPU استفاده شده و توازن حجم كار با استفاده از VMware DRS. آنها 80 درصد كاهش در پنجره هاي محيط زيست با استفاده از ماشين هاي مجازي دارند.