راهکار Open-E در حفاظت از داده ها در داخل و خارج از سازمان

ذخیره و پردازش مقادیر بزرگ داده های شرکت در عصری که مقدار اطلاعات و داده هایی که به طور روزانه تولید می شوند در حال افزایش است، امری اجتناب ناپذیر است.

Open-E_On_and_Off_site_Data_Protection

حتی فناوری های پیشرفته ذخیره سازی دیتا نیز بعضا با مشکل مواجه می شوند که باعث از دست رفتن داده های مهم شرکت می شود و 94 درصد از شرکتهایی که به این صورت داده های خود را از دست می دهند تا دو سال آینده اعلام ورشکستگی می کنند.
این یعنی نرم افزار ذخیره دیتای شما باید مکانیزمی قابل اطمینان برای محافظت از دیتا داشته باشد. بنابراین باید ابزارهای جداگانه ای به همراه این نرم افزارها خریداری شود، اما این کار نیاز به آموزش اضافی به کارکنان دارد که در نهایت موجب افزایش هزینه می شود. گستردگی این محصولات و فناوری ها و مشکلات انتخاب از بین آنها را نیز به این  چالش ها اضافه کنید...
اما راهکار مناسب جهت حفاظت از داده ها در داخل و خارج از سازمان چیست؟
شرکت رایانش ابری پردیس مشاهده ویدیوی زیر را به شما پیشنهاد می کند...