چک لیست امنیتی Active Directory در سازمان‌ها

چک لیست امنیتی Active Directory در سازمان‌ها

امروزه در اکثر سازمان ها Active Directory) AD) به آن صورت که باید، توسط مدیران IT جدی گرفته نمی شود و کنترل و مدیریت خاصی برروی آن صورت نمی گیرد. به همین دلیل بسیاری از حملات باج افزارها به دلیل ضعف های امنیتی موجود در AD بوده که توانسته اند به سیستم ها نفوذ کنند و البته که تقریبا اکثر سازمان ها حتی به دنبال اینکه AD سازمانشان چگونه راه اندازی و تنظیم شده است نیستند! 

10مورد از خطرناک‌ترین حملات سایبری در جهان- بخش سوم

10مورد از خطرناک‌ترین حملات سایبری در جهان- بخش سوم

تا اینجا که با دو بخش از مجموعه مقالات "10 مورد از خطرناک‌ترین حملات سایبری در جهان-بخش اول" و "10 مورد از خطرناک‌ترین حملات سایبری در جهان-بخش دوم" آشنا شدیم. در این بخش به معرفی حملات سایبری Red October ،Shamoon و Turla می‌پردازیم.

10 مورد از خطرناک‌ترین حملات سایبری در جهان- بخش چهارم

10 مورد از خطرناک‌ترین حملات سایبری در جهان- بخش چهارم

در بخش اول از خطرناک‌ترین حملات سایبری در جهان به معرفی این حملات پرداختیم. در بخش دوم به معرفی حملات سایبری Aurora ،Stuxnet و Flame پرداختیم. در بخش سوم نیز حملات سایبری Red October ،Shamoon و Turla را معرفی کردیم. در آخرین بخش از این سری مقالات حملات سایبری با ما همراه باشد.

10مورد از خطرناک‌ترین حملات سایبری در جهان- بخش دوم

10مورد از خطرناک‌ترین حملات سایبری در جهان- بخش دوم

در بخش اول مجموعه مقالات "10 مورد از خطرناک‌ترین حملات سایبری در جهان" گفتیم که سلاح های سایبری، جاسوسی سایبری، نظارت سایبری مسائلی هستند که مدتی پیش حتی کسی از وجود آنها اطلاعی در دست نداشت. شرکت‌های امنیتی نظیر Kaspersky و Symantec سرمایه‌گذاری‌های عظیمی بر روی ردیابی بدافزارها و باج افزارها می‌کنند چون با این کار تخصص خود را در راستای یافتن این تهدیدها به کار می‌برند.