رایانش ابری و مسئله امنیت- قسمت پنجم

در قسمت های گذشته از سری امنیت ابرهای خصوصی، در مورد 5 ویژگی موثر رایانش ابری در امنیت محیط های ابر خصوصی صحبت کردیم. همچنین صحبت کردیم امنیت در ابرهای خصوصی شبیه تصمیم گیری در مورد امنیت مراکز داده قدیمی می باشد.

با این تفاوت که از 5 ویژگی نامبرده مسائل امنیتی به صوت منحصر به فردی متفاوت می باشند. در نهایت، در این مقاله در مورد بحث محاسبات ابری به طور کلی صحبت کردیم. در مقالات آتی نیز قصد داریم جزئیات بیشتری از ابر خصوصی مایکروسافت بعد از Windows Server 8 و مجموعه سازگار Windows Server 8 با محصولات System Center را ارائه دهیم.

 

Cloud-Computing

در قسمت پنجم از این سری، ما در مورد ویژگی Broad Network Access رایانش ابری و معرفی مسائل امنیتی مورد نظر شما، بحث خواهیم کرد. هنگامی که ما به دسترسی به شبکه گسترده رایانش ابری اشاره می کنیم، منظور ما منابعی به میزبانی ابر است که باید در دسترس هر دستگاه محاسباتی بدون در نظر گرفتن نوع و مکان اتصال به اینترنت، قرار بگیرد. از 5 ویژگی اساسی رایانش ابری، بیشتر دسترسی به شبکه گسترده (Broad Network Access) مورد بحث قرار دارد. دلیل آن هم این است که زمانی که شما در مورد ابر خصوصی فکر می کنید، اولین مورد برای استقرار ابر خصوصی، حفاظت از اطلاعات با ارزش خود به دور از دسترسی بسیاری از مردم در اینترنت است. به نظر می رسد در دیدگاه بسیاری از افراد، Broad Network Access در ابر عمومی نسبت به ابر خصوصی کاربردی تر باشد. با این حال، شما می توانید دیدگاه متفاوت تری نسبت به Broad Network Access داشته باشید.

مسائل مربوط به دسترسی به شبکه گسترده و امنیت ابر خصوصی

مسائل کلیدی مربوط به دسترسی به شبکه گسترده و امنیت ابر خصوصی شامل موارد زیر می باشد:

  • Perimeter network role and location
  • Identity and Access Management -IdAM
  • Authentication
  • Authorization
  • Role-based access control -RBAC
  • Federation
  • Logging and Auditing
  • Public network connectivity
  • Endpoint Protection Client Security

در ادامه به طور خلاصه به بحث در مورد هر یک از موارد بالا خواهیم پرداخت.