پیشنهادات شرکت HP در دنیای ذخیره سازهای نرم افزاری

راهکار جدیدی برای ذخیرۀ دیتا
در جوامع فناوری اطلاعات، ذخیره‌سازی مبتنی بر نرم‌افزار، موضوع مهمی است. این راهنما درباره روش ذخیره‌سازی دیتا مبتنی بر نرم افزار و ماهیت و روش کار آن و همچنین چگونگی کمک کردن به سازمان برای بازدهی راندمان بالاتر و کاهش چشمگیر هزینه ها بر اساس این روش از ذخیره سازی بحث می کند.

پیشنهادات شرکت HP در دنیای ذخیره سازهای نرم افزاری

ذخیره‌سازی مبتنی بر نرم‌افزار چیست؟

ذخیره‌سازی مبتنی بر نرم‌افزار، جزء کلیدی مراکز داده مبتنی بر نرم‌افزار (SDDC) است. در یک مراکز داده مبتنی بر نرم‌افزار، سرور، ذخیره‌ساز و منابع شبکه مجازی سازی شده و به اشتراک گذاشته می‌شوند و با استفاده از نرم‌افزار، کنترل می‌شوند. منظور از این کار این است که زیرساخت‌ها را طوری طراحی کنیم که وابستگی سخت افزار و نرم افزار به طور کامل از بین برود.

نرم‌افزاری که بر روی زیرساخت سرور قرار دارد:

ذخیره‌سازی مبتنی بر نرم‌افزار به لایه های نرم‌افزاری اطلاق می‌شود که بر روی زیرساخت‌های سرور قرار می گیرد تا ذخیره سازی را ممکن سازد،
مثل: Snapshotها، Thin Provisioning و Multi-Site Disaster Recovery.