Thin Provisioning چیست؟

دیسک های مجازی در زیرساخت VMware به دو صورت می باشند، که عبارت اند از:
  1. Thin Disk
  2. Thick Disk

هنگامی که ماشینی با دیسک Thick ساخته می شود، تمام فضا به صورت یکباره به ماشین اختصاص پیدا می کند. مثلاً اگر دیسک با حجم 50GB ساخته شود، در همان لحظه این مقدار از فضای حافظه به ماشین اختصاص پیدا می کند، بلوک های حافظه خالی است ولی در حافظه هاست مربوط استفاده شده در نظر گرفته شده است و قابل دسترسی برای استفاده در دیگر ماشین ها نمی باشد.

وقتی ماشینی با دیسک Thin ساخته می شود در ابتدا به اندازه 1MB تا 8MB بسته بلاک سایز، از حافظه هاست را اشغال می کند صرف نظر از اندازه ای که در هنگام ساخت این دیسک برای آن در نظر گرفته شده. همین ساختار برای مثال قبل به این صورت است که سایز دیسک از 1MB با نوشته شدن اطلاعات افزایش پیدا می کند و تا 50MB می تواند رشد کند.

thin-provision

چرا استفاده از دیسک های Thin مهم و سودمند است؟

استفاده از این نوع دیسک در حافظه (سخت افزار) و زمان (Backup Time) صرف جویی می کند. بیشتر ماشین های مجازی از تمام حافظه تخصیص یافته استفاده نمی کند، و این یعنی هدر رفتن یکی از منابع با ارزش سیستم.

Zero_Time

نرخ پردازش Zeroing روی دیسک های Thin و Thick

Zeroing چیست؟

پردازشی است که طی آن بلاک های حافظه با صفر پر می شود تا تضمین شود که داده قبلی در آن وجود ندارد، این پروسه در ESX هنگامی رخ می دهد که ماشین جدیدی ساخته شده و اولین بار بلاک های VMFS ایجاد می شود.

تست کارایی دیسک های Thin و Thick در شرایط کاری یکسان

برای انجام این آزمایش، یک ماشین با دیسک Thin و یک ماشین با دیسک Thick را بر روی یک Array ایجاد کرده و این دو ماشین را در برابر حجم کاری یکسانی قرار می دهیم. ساختار سخت افزاری مورد آزمایش به صورت زیر می باشد.

hardware_config

محیط تست از 16 هاست تشکیل شده که روی آن ها ESX سرور نصب شده است و روی هر هاست هم یک ماشین مجازی قرار گرفته شده است، حافظه هم به صورت اشتراکی از 15 دیسک که به صورت RAID 0 پیکربندی شده اند.

اطلاعات مقایسه ای بین دیسک های Thin و Thick زیر به هنگام تست جمع آوری می شود.

  • نرخ ورود و خروح داده در ماشین های مجازی
  • نرخ ورود و خروج اطلاعات در دیسک های حافظه تحت شبکه
  • نرخ کپی کردن روی دیسک های حافظه تحت شبکه

copy

نمودار مقایسه ای نرخ کپی ماشین های مجازی روی دیسک های Thin و Thick

Throughput

نمودار مقایسه ای نرخ تبادل داده در مرحله Zeroing و Post Zeroing روی دیسک های Thin و Thick

پیشنهاد شده است که هنگام کار با دیسک های Thin، بهتر است بر روی Datastore Disk Usage و Datastore Disk Overallocation، گزینه های هشدار دهنده برای اعلام وضعیت حافظه قرار داده شود.

با نگاه به نتایج بالا می توان دید دیسک های Thin از نظر کارایی تفاوتی با دیسک های Thick ندارد بلکه در هزینه ها می توان صرفه جویی زیادی کرد.