مقایسه Snapshotهای SAN با Snapshotهای VMware

بسیاری می پندارند که SAN Snapshot با VMware Snapshot یکسان است. اگر شما Storage Administrator نباشید؛ احتمالا سر و کار زیادی با Snapshotها نخواهید داشت. VMware کار با فناوری Snapshot را برای Storage Administrator تسهیل نموده است.



SAN Snapshots vs VMware Snapshots

Snapshotهای SAN
ابتدا به بررسی این مسئله می پردازیم که SANهای سنتی چطور Snapshot می گیرند.
در ابتدا با شش Block شروع می کنیم. File System بلاک هایی را که در حال استفاده هستند علامت می زند.

Snapshot1

حال یک SAN Snapshot می سازیم و قسمتی از دیتا را تغییر می دهیم. دقت کنید که دیتا چطور تغییر می کند.

Snapshot2
همان طور که می بینید بلاک شماره چهار Overwrite نشده است، بلکه دیتای جدید روی بلاک 11 نوشته شده است و فایل‌سیستم، این تغییر را یادآوری می کند. دیتا 1، 2، 3، 11، 5، 6 را نشان می دهد که 11 به جای 4 قرار گرفته است.
Snapshot هنوز هم Pointerهایی دارد که می تواند به دیتای اصلی اشاره کند تا Mount شود، از آن Backup گرفته شود، تغییر داده شود و … (بسته به سیستم عامل شما)

Snapshotهای VMware
Snapshotهای VMware متفاوتند. وقتی یک دیسک مجازی دارید یک فایل vmdk. با آن مرتبط است. وقتی شما Snapshot می گیرید، یک فایل vmdk. جدید ایجاد می شود تا تغییرات را بنویسد. این فایل DISKNAME-00001.vmdk تمام دیتا را ذخیره می کند. VMware از Copy on Write استفاده می کند تا تغییرات را به  DISKNAME.vmdk منتقل کند و آنها را در DISKNAME-00001.vmdk بنویسد. از Snapshotهای VMware باید با احتیاط استفاده کرد چون می توانند به سرعت datastoreی را که به آن تعلق دارند پر کنند. مثلا یک دیسک چهل گیگابایتی می تواند چهل گیگابایت فایل Snapshot داشته باشد. می توانیم چهل گیگابایت دیگر Snapshot هم برای آن فایل داشته باشیم که در این صورت با داشتن دو Snapshot، مقدار فضای استفاده شده برای آن دیتا را سه برابر کرده ایم.
همچنین وقتی استفاده از Snapshot تمام شد و آن را حذف کردید، در واقع آن دیتا را به فایل vmdk اصلی مرتبط کرده اید. این کار منابع را اشغال می کند و عملکرد ماشین های مجازی را تحت تاثیر قرار می دهد. هرچه Snapshot بزرگ تر باشد، مدت زمان بیشتری برای این مرتبط ساختن باید سپری شود و تاثیر منفی آن هم بر روی عملکرد بیشتر است.
Snapshotهای VMware برای کارهای کوتاه مدت مثلا اعمال یک مسیر جدید، بهتر کار می کنند. اگر وصله نرم افزاری را وصل کردید و از نتیجه راضی هستید، Snapshot را حذف کنید چون اگر آنها را به حال خود رها کنید فضای زیادی اشغال می کنند و در آینده باعث ایجاد اثر منفی بر روی عملکرد می شوند.

snapshot بکاپ نیست!
آخرین نکته ای که مطرح می شود این است: Snapshot بکاپ نیست! اگر آرایه دیسک هایی را که Snapshotها بر روی آنها ذخیره شده اند از دست بدهید، دیتای خود را نیز از دست داده اید. Backupهای خود را در جایی دیگر ذخیره کنید.

*منبع

اطلاعات بیشتر در مورد Snapshot‎ها:

http://blogs.vmware.com/kb/2010/06/vmware-snapshots.html
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1015180
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1009402