محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در VMware

یکی از عمده دلایل استفاده از روش های مجازی سازی کنترل هزینه های سخت افزاری و نگهداری سرورها می باشد. مدیران شبکه و IT همگی از مزایا و صرفه جویی های بدست آمده در مسیر مهاجرت به سمت زیرساخت مجازی مطلع می باشند ولی همواره این سوال در ذهن مدیران وجود دارد : زیرساخت مجازی چگونه و تا چه میزان در صرفه جویی موثر واقع می شود؟

کمپانی VMware برای دستیابی به پاسخ این سوال نرم افزار قدرتمندی را در اختیار مشتریان خود قرار داده است که روش ها و مقادیر صرفه جویی را با تمام جزئیات در اختیار سازمان شما قرار می دهد.ROI

از همین رو شما می توانید با استفاده از ماشین حساب VMware میزان صرفه جویی در سازمان خود را محاسبه نمائید.