فعال کردن SSH بر روی ESXi

برای فعال کردن SSH بر روی سرور ESXi به دو روش می توان عمل کرد. روش اول به صورت مستقیم روی سرور ESXi و روش دوم از طریق vSphere Client که سعی می کنیم در این مطلب به هر دو روش بپردازیم.

ssh

برای فعال کردن SSH از طریق خود سرور ESXi:

برای تنظیمات F2 را می زنید و کلمه و رمز ورود را وارد می کنید.

Screen-shot-2010-07-21-at-13.18.40-300x190

در این مرحله Troubleshooting Options را انتخاب می کنید.

Screen-shot-2010-07-21-at-13.20.23-300x187

روی قسمت Remote Tech Support SSH رفته و آن را Enable کنید.

Screen-shot-2010-07-21-at-13.20.40-300x189

فعال کردن SSH از طریق vSphere Client:

ابتدا به وسیله vSphere Client به سرور خود متصل می شوید. سپس روی Configuration Tab کلیک می کنید.

1

Security profile را انتخاب می کنید.

2

به قسمت Properties می روید.

3

Remote Tech Support SSH را انتخاب می کنید.

4

Options را انتخاب می کنید و سپس Startup Policy را استارت می کنید.

5

سرویس SSH روی سرور ESXi فعال شده است.