12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش یازدهم

استفاده محدود از سرور فیزیکی را فراموش نکنید

محیط مجازی شما می تواند حتی با مزایایی که مجازی سازی برای سرورها به ارمغان آورده است، یک Single Point Of Failure باشد. آسیب پذیری Hypervisor، وقفه در ذخیره سازی و استفاده نادرست از منابع، سناریوهایی هستند که می توانند موجب کاهش بازدهی و در نهایت از دسترس خارج شدن محیط مجازی شوند.

 

 12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش یازدهم

عدم دسترسی به Active Directory، زمانی که کل Active Directory شما روی زیرساخت مجازی از کار افتاده باشد، می تواند بسیار مشکل ساز باشد. اغلب، رفع این مشکل با راه اندازی مجدد سرویس های دایرکتوری آغاز می گردد. اگر این سرویس ها مجدد قابل دسترسی نباشند حل مشکل به طور قابل توجهی تبدیل به یک پروسه چالش برانگیز خواهد شد.

بازیابی و احیای یک محیط مجازی از کار افتاده در فاز عملیاتی نیاز به یک زیر ساخت مانند Active Directory دارد. بنابراین داشتن حداقل یک سرورDC  به صورت فیزیکی، شما را مطمئن می سازد که Active Directory حتی در بدترین اتفاقات پیش آمده در محیط های مجازی قابل بازیابی بوده و در دسترس باقی خواهد ماند.