12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش هفتم

پیاده سازی قوانین Anti-Affinity

ماشین های مجازی به طور پیوسته حول محیط های مجازیشان در حرکت و تغییر هستند. واضح تر آن است که بگوییم تغییرات دائمی منابع سرور، موجب آن می شود که Load Balancing بطور پویا و بدون وقفه در جریان باشد. اما در صورتی که بیش از یک Host داشته باشیم و در صورت از کار افتادن یکی از Hostها کلیه سرویس ها می توانند به Host دیگر منتقل شوند. البته در زمانی که دو Domain Controller داریم؛ این قابلیت سبب می شود که دو Domain Controller بر روی یک Host قرار بگیرند که بایستی از این حالت جلوگیری شود.

 

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش هفتم

هر سیستم عامل معمولاً به توابع خاصی که "قوانین Affinity" نامیده می شود، مجهز می باشد. این قوانین مدیر شبکه را قادر می سازد تا تصمیم بگیرد که کدام ماشین مجازی باید و کدام یک نباید به عنوان سرویس منتقل شده به یک Host دیگر به فعالیت خود ادامه دهد. در واقع قوانین Anti-Affinity برای Domain Controllerهای مجازی شده از اهمیت بالایی برخوردار هستند؛ زیرا این قانون سبب می شود تا از این موضوع اطمینان حاصل کنیم که در یک زیرساخت مجازی هیچگاه دو Domain Controller بر روی یک Host سرویس نخواهند داد. جداسازی Domain Controllerها و جلوگیری از سرویس دهی آن ها به صورت همزمان و بر روی یک Host به ما این اطمینان را خواهد داد که از دست دادن یکی از Hostها سبب از دسترس خارج شدن کامل سرویس Active Directory نخواهد شد.