12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش نهم

اولویت در بازگرداندن سریع Objectها

تا قبل از انتشار ویندوز سرور 2008 R2، قابلیت بازگرداندن Objectها به صورت موردی وجود نداشت. حتی بعد از انتشار آن، کار با Active Directory Recycle Bin به صورت یک چالش باقی ماند زیرا جمع آوری داده ها و بازگرداندن Objectهای حذف شده نیاز به استفاده از دستورات پیچیده Powershell داشت.

بالاخص زمانی که وقت کافی در اختیار نبوده و بایستی کار بازیابی به سرعت انجام گیرد، پیدا کردن Object صحیح جهت بازگرداندن نیز بسیار مشکل خواهد بود.

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش نهم

به همین دلیل است که در هر Domain Controller، چه مجازی و چه غیر مجازی، باید از روش هایی جهت حفاظت اطلاعات استفاده کرد که در جهت بازگرداندن سریع Objectها طراحی شده باشند. مجازی سازی می تواند در این زمینه کمک شایانی باشد. به عنوان مثال، هنگامی که در یک Domain Controller مشکلی پیش بیاید می توانیم با برگرداندن آنDomain Controller  به یک نقطه امن قبلی، اطلاعات را بازگردانده و سپس بدون اینکه اثر مخربی بر روی زیرساخت مجازی بگذارد آن را حذف کنیم.

مسلماً پیدا کردن یک راه حل جهت گرفتن Backup از Active Directory و سپس بازگرداندن Objectهای حذف شده به صورت موردی در کمترین زمان و با صرف کمترین تلاش از مواردی می باشد که همیشه مد نظر یک مدیر شبکه بوده؛ تا بتواند بدین طریق تمام Objectهای حذف شده تصادفی توسط کاربر یا بروز هرگونه مشکل را بازگرداند.