12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش دوم

DCها نیاز به قابلیت VM High Availability دارند در محیط مجازی، در دسترس نگه داشتن یک Active Directory توسط DC از ویژگی های بارز High Availability است. در Database Applicationها اغلب از شیوه Multi-Master Replication برای در دسترس نگه داشتن سرویس ها استفاده نمی شود.

Active Directory به تنهایی سرویسی با انعطاف پذیری بالا و قابل توجه است. با توجه به اینکه هر بخش از ساختار ویندوز نیاز به احراز هویت توسط سرویس Active Directory دارد، در نتیجه این سرویس باید همیشه در دسترس بوده و بدون وقفه سرویس دهی کند.

 

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش دوم

انتظار می رود با وجود قابلیت High Availability در زیر محیط های مجازی،DC ها تقریباً همیشه در حال سرویس دهی باشند. Active Directory خودش تا حد امکان، نوشتن بر روی حافظه نهان دیسک و فایل های گزارش گیری را غیرفعال می کند. این عمل در صورت از کار افتادن ناگهانیActive Directory  کمک شایانی به حفظ جامعیت و یکپارچگی داده ها می کند.

جلوگیری از قطع برق و از دسترس خارج شدن DCها نیز باید در اولویت باشد. هرDC  مجازی شده باید بوسیله یک محیط مجازی با قابلیتHigh-Availability  میزبانی شود. در مجازی سازی، بوسیله کلاستربندی هاست های موجود محیطی فراهم می گردد، تا اگر به هر دلیلی یکی از هاست ها از دسترس خارج شد سریعاً ماشین ها و سرویس های آن به یک هاست دیگر منتقل وDC در کمترین زمان ممکن مجدداً به مدار برگشته و سرویس دهی کند. تصمیم به مجازی سازی یکDC  بر روی هاست و زیرساختی که قابلیت High Availability ندارد روش مناسبی نمی باشد.