12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش دوازدهم

همیشه یک راهکار برای بازگشت از بحران داشته باشید.

آمادگی برای تامین نیازها در بدترین حالات، بیشتر از یک راهکار برای بازگشت از بحران دارای اهمیت است. زیرا برای اجرای راه کار اصلی می بایست ابتدا نیازهای اجرایی آن برای عملی شدن را تامین کنیم. ترکیب ابزارهای مختلف برای پشتیبان گیری از Active Directory فقط بخشی از راهکار می باشند.

همچنین شما باید از این موضوع که ابزار شما عملیاتی بوده و قابلیت بازیابی و احیای سرورها و داده هایی که راهکار شما را به نتیجه می رسانند به طور منظم اطمینان حاصل نمائید.

 

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش دوازدهم

 

این فقط شما نیستید که Backup تهیه می کنید. بلکه در واقع خود سیستم عامل ها نیز حالتی از Backup را بوسیله گرفتن یک کپی از داده های Active Directory شبیه سازی و ذخیره می کنند. اما Backupهای تهیه شده با این روش به آسانی قابل بازیابی نبوده؛ بنابراین یک راهکار عملیاتی به حساب نمی آیند.
راهکاری موثر خواهد بود که بتواند کل
DC را در یک دقیقه و نه یک روز، بسرعت بازیابی و احیا کرده تا تجارت شما در کمترین زمان ممکن مجدداً آغاز بکار کند. جستجو برای یافتن یک راهکار که بتواند به صورت عملیاتی ماشین های مجازی را بدون تاخیر زیاد و بصورت فیزیکی بازیابی کند کمی زمان بر است. در آخر، نیاز اصلی شما سرویس دادن بدون وقفه‌یActive Directory  می باشد. راهکار درست، سریعاً سرویس ها را راه اندازی کرده در حالیکه در پشت صحنه به آرامی بازیابی داده ها در حال انجام است.

مجازی سازی Domain Controller همراه با مراقبت؛

محافظت از داده های Domain Controller همراه با مراقبت بیشتر

اتخاذ تصمیم مجازی سازی یک Active Directory Domain Controller می تواند برای عملکرد بهتر Datacenter واقعاً هوشمندانه باشد، زیرا منجر به رهاسازی بخشی از منابع سخت افزاری سرور جهت انجام فعالیت ها و سرویس دهی توسط سرویس های دیگر خواهد شد. همچنین قابلیت های دیگری همچون High Availability و ویژگی مهاجرت به هر سرور مجازی اضافه خواهد شد. اما همانطور که مجازی سازی Domain Controllerها موجب راحت تر شدن این فعالیت ها می شود، ولی تنظیمات نادرست و ناآگاهانه مطمئناً نتیجه عکس خواهد داد. این 12 نکته اساسی سبب می شوند که شما با کمک یک طراحی و پیکربندی صحیح به سمت جلو حرکت کنید.

بخش اصلی طراحی مربوط به روش های صحیحی می باشد که بتوانیم محافظت از اطلاعات Active Directory را به نحو احسن انجام دهیم. به عنوان اساسی ترین موضوع در بحث Datacenter باید به این نکته توجه نمود که حفاظت از داده ها به دقت بسیار زیادی نیازمند است. آگاه باشید همانطور که چگونگی مجازی سازی Domain Controllerها برایمان اهمیت دارد، حفاظت از داده های آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.