12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش چهارم

جلوگیری از عدم تطابق زمانی

همزمان نگه داشتن ساعت ها در یک سرور فیزیکی کار چندان سختی نمی باشد. این ساعت یکبار تنظیم شده و برای مدت طولانی سرویس خواهد داد. اما این مسئله در محیط های مجازی صادق نیست. زیرا عدم تطابق زمانی بر اساس یک الگوی بی قاعده و نامنظم اتفاق خواهد افتاد و نیاز به توجه دائمی دارد.

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش چهارم

عدم تطابق زمانی در ماشین های مجازی می تواند با نصب ابزار مناسب زیرساخت مجازی و یا همزمان کردن ساعت ها با یک منبع خارجی رفع و مدیریت گردد. بنابراین یکی از روش ها را به دلخواه انتخاب و در هرDC  مجازی که ایجاد می کنید از آن استفاده کنید. این موضوع که کدام روش را انتخاب می کنید اهمیتی ندارد، فقط باید توجه کافی به تطابق زمانی ساعت DC داشته باشید. عدم تطابق زمانی کلاینت ها باDC  باید کمتر از 5 دقیقه باشد، در غیر اینصورت DC به درخواست های کلاینت ها پاسخ نخواهد داد.