10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش هشتم

بخش هشتم: «رخدادهایی که در محیط مجازی تان رخ می دهد را با معیارهای کارایی ارتباط دهید.» از آنجایی که محیط مجازی با تعدادی از بخش های متحرک، وابستگی ها و روابط پیچیده منابع گره خورده است، مشکلات عیب یابی که در این محیط اتفاق می افتد می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. به دلیل اینکه محیط های مجازی ذاتاً به اشتراک گذاشته شده اند، زمانی که مشکلی در این محیط به وجود بیاید می تواند اثرات بزرگی داشته باشد، در نتیجه برطرف کردن سریع آن مشکل امری ضروری است.

 10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش هشتم

یکی از چالش های محیط مجازی این است که تغییرات می توانند عواقب گسترده ای داشته باشند. یک تغییر کوچک در تنظیمات Cluster ،Host یا vSwitch می تواند باعث به وجود آوردن مشکلات برای تعداد زیادی از VMها شود. در نتیجه یافتن نوع، زمان و محل تغییر و این که توسط چه کسی این تغییر به وجود آمده ضروری خواهد بود. وقتی یک مشکل دور از انتظار رخ می دهد، زمانی که همه چیز به خوبی در حال اجرا است، اولین سوالی که به ذهن می رسد چیست؟ معمولاً: "چه چیز تغییر کرده است؟" هر نوع تغییر در یک محیط می تواند خطرناک باشد، اما در یک محیط مجازی از آنجایی که تغییرات اثرات گسترده تری دارند می تواند خطرناکتر باشد. بنابراین وقتی که یک مشکل به وجود می آید اگر شما در همان زمان بروز مشکل بفهمید که چه تغییری رخ داده، می تواند به شما در پیدا کردن دلیل این مشکل کمک کند. برای مثال یک VM که در حال اجرای سرور Exchange می باشد ناگهان با مشکلی مواجه می گردد که باعث می شود ایمیل در دسترس نباشد. با جستجو در میان رخدادها، می توانید ببینید که یکی از ادمین های Vmware تغییراتی در منابع برای این ماشین به وجود آورده است و در حال حاضر استفاده منابع برای آن VM محدود شده است که این باعث بروز چنین مشکلی شده است. توانایی ارتباط دادن رخدادها و تغییرات به وجود آمده در یک محیط مجازی می تواند حل مشکلات را بسیار آسانتر کند. Veeam ONE می تواند این ارتباط را به وجود آورد، بنابراین شما می توانید به سادگی اثراتی که رخدادها و تغییرات روی کارایی محیط مجازی تان دارند را مشاهده کنید.

مطالب مرتبط:
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش اول
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش دوم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش سوم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش چهارم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش پنجم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش ششم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش هفتم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش نهم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش دهم - قسمت اول
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش دهم - قسمت دوم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش نهایی
دانلود رایگان بسته آموزشی سامانه مانیتورینگ و عیب یابی VMware