10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش ششم

بخش ششم: «سازگاری محیط های مجازی و درک روابط و وابستگی ها»
به لایه های مجازی، لایه پیچیده ای اضافه شده است که با محیط سرورهای فیزیکی مقایسه می شود. مجازی سازی تماماً در رابطه با اشتراک گذاری منابع می باشد. در اصل شما به جای انباری از منابع، مجموعه ای از منابع به اشتراک گذاشته، خواهید داشت که سازگاری کاملی بین روابط منابع فیزیکی و مجازی برقرار است.

در اصل کنترل رابطه سخت افزارهای مجازی و فیزیکی بر عهده Hypervisor است و بیشترین تلاش این لایه استفاده از تکنیک هایی است که بتواند بیشترین بازدهی را از منابع داشته باشد. این امر باعث تلاش برای نظارت بیشتر می‌گردد. چرا که علاوه بر درک اهمیت معیارهای منحصر به فرد، روابط متقابلی نیز باید در زیرساخت های کلی وجود داشته باشد.

 10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش ششم

نظارت کارآمد نیازمند درک صحیح بسیاری از وابستگی ها بین اشیاء و منابع در یک محیط مجازی می باشد. شما نیاز دارید که بدانید بر چه چیزی نظارت می شود و تاثیر این نظارت در سایر محیط های مجازی چیست. شما تاثیر این نظارت را در زمان رخ داد یک مشکل متوجه خواهید شد. بنابراین شرط این امر درک معنای گزارش های گرفته شده است تا شما بتوانید بگویید چه چیزی خوب است و چه چیز خوب نیست. و این امر مستلزم تبدیل شما به یک نیروی متخصص در این زمینه می باشد، بنابراین چرا از ابزاری مانند Veeam ONE استفاده نکنیم. Alertها در یک نگاه نشانه هایی از مسائلی را نمایش می دهند و به واسطه آنها کاربران اجاره رفع و حل و فصل مسائل را می یابند. این امتیازی برای مدیران محیط های مجازی است تا با زمان بیشتری بر روی برنامه ها و رضایتمندی سهامداران متمرکز شوند.

مطالب مرتبط:
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش اول
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش دوم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش سوم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش چهارم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش پنجم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش هفتم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش هشتم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش نهم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش دهم - قسمت اول
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش دهم - قسمت دوم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش نهایی
دانلود رایگان بسته آموزشی سامانه مانیتورینگ و عیب یابی VMware