10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش دهم - قسمت اول

بخش دهم: «Storage یک امر حیاتی و شایان توجه است»
Storage پایه و اساس یک محیط مجازی است، زیرا به عنوان خانه ای برای VMها که فایل های دیسک های مجازی در آن قرار دارد، سرویس می دهند. در مقایسه با سایر منابع میزبان‌ها، منابع ذخیره سازی به دلیل اتکا به دیسک های سخت مکانیکی همچنان از کندترین منابع می باشند. با وجود دیسک های بسیار سریع SSD، اما منابع ذخیره سازی هنوز هم به عنوان منبع محاسباتی سریعی محسوب نمی شود.

10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش دهم - قسمت اول

Storage یکی از پیچیده ترین منابع سخت افزاری هاست می باشد و I/O از طریق اجزایی مانند I/O adapter و Queues حرکت می کنند و این راهی برای رسیدن VM به منابع ذخیره سازی می باشند. در بسیاری از محیط های VMware، منابع ذخیره سازی در اکثریت مواقع یک SAN یا NAS می باشند که به صورت مستقیم یا از طریق شبکه در دسترس هستند. در نتیجه مسیر ذخیره سازی طولانی تر و پتانسیل آن برای بروز مشکل بیشتر خواهد بود.

از آنجا که ذخیره سازی یک منبع مهم و پیچیده است، نظارت بر آن نیز برای اطمینان از صحت کارکرد حیاتی می باشد. شما نمی توانید از ذخیره سازی چشم پوشی کنید و فرض کنید همه چیز خوب است. مشکلات اساسی بسیاری وجود دارد که دیده نمی شود و می تواند عملکرد VMهای شما را تحت تاثیر قرار دهد.

شاخص سلامتی ذخیره سازی (Input/Output Operations per second (IOPS و latency می باشد که به شما چگونگی اشغال منبع ذخیره سازی و تاخیر زمانی تلاش برای دسترسی به منبع ذخیره سازی را می گوید. IOPS نشان دهنده مقدار I/O تولید شده در VMها و Latency زمان لازم برای رسیدن I/O از VM به منابع ذخیره سازی می باشد. شما با نظارت مداوم بر روی آمارها، می توانید زمان شکل گیری یک Bottleneck را قبل از تاثیر بر روی عملکرد VMها پیش بینی کنید. همچنین شما نیازمند درک روندها و الگوهای استفاده طبیعی می باشید. بنابراین می توانید بی‌نظمی‌ها و برنامه های پیش رو را برای تامین نیازهای ذخیره سازی آتی را کشف کنید. VeeamONE در این مورد هم به کمک شما می آید، شما به راحتی عملکرد ذخیره سازی خود را درک می کنید و مطمئن می شوید که منابع ذخیره سازی حیاتی خود را بهینه پیکربندی کرده اید. VeeamONE قابلیت نظارت کامل بر روی ذخیره سازی را فراهم می کند، از جمله فضای دیسک ها و نظارت بر روی Datastoreها.

مطالب مرتبط:
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش اول
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش دوم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش سوم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش چهارم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش پنجم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش ششم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش هفتم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش هشتم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش نهم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش دهم - قسمت دوم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش نهایی
دانلود رایگان بسته آموزشی سامانه مانیتورینگ و عیب یابی VMware