10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش چهارم

بخش چهارم: «مطمئن شوید که Storage به دقت مانیتور شده است»
مجازی سازی تنها، لایه ای از پشته محاسبات است، اما Storage حیاتی ترین لایه می باشد. در ساده ترین حالت، Storage یکی از اجزا کلیدی برای محیط مجازی است و با مدل گسترش سیستم های فیزیکی خیلی متفاوت است.

 

 10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش چهارم مجازی سازی باعث تقابل سیستم های Storage می شود و اکثر شیوه های نصب vSphere فرمی از محصولات SAN و NAS است. مجازی سازی می تواند باعث کند شدن دیسک ها بشود اگر تعداد زیادی بار، همزمان روی منابع Storage باشند که به درستی به کار گرفته نشده اند. برای اینکه در مجازی سازی Storage بدون هیچ مشکلی کار کند باید پارامترهای کلیدی شبیه تاخیر خواندن و نوشتن را روی DataStoreهای vSphere مانیتور کنید. اگر این پارامترها مانیتور نشوند این امکان وجود دارد که اضافه کردن یک ماشین مجازی روی منابع Storage اثر بگذارد و کارایی برنامه را به صورت قابل توجهی کاهش بدهد. ابزاری نظیر Veem ONE به مدیر vSphere اجازه می دهد تا به صورت دقیق پارامترهای حیاتی Storage را مانیتور و گزارش کند، برای اینکه مطمئن شود ماشین های مجازی و برنامه های آنها در حد انتظار کار می کنند.