10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش نهایی

شبکه: شبکه منبعی است که کاربرد فراوانی دارد. عموماً تعدادی از کارت شبکه های فیزیکی را داخل یک Host، برای ایجاد پهنای باند بیشتر در شبکه، کنارهم قرار می دهند. نظارت داشتن روی ترافیک شبکه مسئله بسیار مهمی است، برای اینکه مطمئن شوید vSwitchها، کارت شبکه فیزیکی کافی برای سرویس دادن به VMهای متصل به خودشان را دارند و همچنین برای اینکه هیچ Packetای از بین نرود.

Virt-Veeam

 

 

در جدول زیر تعدادی از پارامترهای کلیدی برای مانیتور کردن هر یک از منابع آمده است:

NetworkDiskMemoryCPU
Network UsageDisk Commands (IOPS)Memory SwappedCPU Ready
Network Dropped TxDisk Total LatencyMemory ActiveCPU Usage
Network Dropped RxDisk QueuedMemory BalloonedCPU Used

دانستن اینکه چه چیزی مانیتور شود مهم است، اما داشتن یک ابزار مناسب برای مانیتور مهم تر است.

VeemOne میزان بار و مصرف منابع را روی Hostها، Clusterها و DataStoreها با یک دید کامل نسبت کل مسیر منتهی به VMها، مانیتور می کند.

VeemOne هم به شما یک دید کلی از اطلاعات مفید هر یک از Objectها می دهد و هم می تواند اطلاعات کاملی از هر کدام را در اختیارتان بگذارد.

خلاصه

نظارت روی محیط مجازی کاملاً حیاتی است و شما نمی توانید بنشینید و انتظار داشته باشید که همه چیز به خوبی پیش برود. محیط های مجازی بزرگ و پیچیده هستند و بروز یک مشکل کوچک  اگر به سرعت حل نشود می تواند سریعاً گسترش یابد و به مشکلی بزرگ تبدیل شود. داشتن یک آلارم مناسب به شما این اطمینان را می دهد که به محض بروز مشکل از آن آگاه خواهید شد. یک ابزار مانیتورینگ مناسب به شما اجازه می دهد تا علائمی که ممکن است باعث بروز مشکل شوند را ببینید و بتوانید از آن پیشگیری کنید.

 مطالب مرتبط:
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش اول
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش دوم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش سوم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش چهارم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش پنجم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش ششم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش هفتم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش هشتم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش نهم
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش دهم - قسمت اول
10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش دهم - قسمت دوم
دانلود رایگان بسته آموزشی سامانه مانیتورینگ و عیب یابی VMware