10 ترفند برتر برای بهبود عملکرد VMware

10 ترفند برتر برای بهبود عملکرد VMware

با استفاده از VMware Server، شما یک سیستم عامل مجازی مهمان در داخل سیستم عامل میزبان اجرا می کنید.

10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش اول

10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش اول

نظارت بر محیط های مجازی یک امر ضروری است، همچنین اطمینان از صحت و در دسترس بودن سرویس ها یکی از وظایف اساسی محیط های تجاری محسوب می گردد. با این وجود گاهی شما تلاشی برای این نظارت انجام نمی دهید و یا در زمانی که مشکلی وجود ندارد سطح کنترل شما کاهش می یابد.

 10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش پنجم

10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش پنجم

بخش پنجم: «چگونه می توان شاخص های علمکرد سیستم را تفسیر کرد؟»
زمانیکه مجازی سازی شروع می شود شما دیگر در کانزاس نیستید.شما ممکن است تمام معیارهای سنتی که با سرورهای فیزیکی معنی پیدا می کند را بدانید اما در مجازی سازی تعداد زیادی معیارهای منحصر به فرد وجود دارد که در محیط سرورهای فیزیکی سنتی وجود ندارند.

 10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش چهارم

10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش چهارم

بخش چهارم: «مطمئن شوید که Storage به دقت مانیتور شده است»
مجازی سازی تنها، لایه ای از پشته محاسبات است، اما Storage حیاتی ترین لایه می باشد. در ساده ترین حالت، Storage یکی از اجزا کلیدی برای محیط مجازی است و با مدل گسترش سیستم های فیزیکی خیلی متفاوت است.

10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش دهم - قسمت اول

10 روش برتر در مانیتورینگ VMware- بخش دهم - قسمت اول

بخش دهم: «Storage یک امر حیاتی و شایان توجه است»
Storage پایه و اساس یک محیط مجازی است، زیرا به عنوان خانه ای برای VMها که فایل های دیسک های مجازی در آن قرار دارد، سرویس می دهند. در مقایسه با سایر منابع میزبان‌ها، منابع ذخیره سازی به دلیل اتکا به دیسک های سخت مکانیکی همچنان از کندترین منابع می باشند. با وجود دیسک های بسیار سریع SSD، اما منابع ذخیره سازی هنوز هم به عنوان منبع محاسباتی سریعی محسوب نمی شود.