12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش نهم

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش نهم

اولویت در بازگرداندن سریع Objectها

تا قبل از انتشار ویندوز سرور 2008 R2، قابلیت بازگرداندن Objectها به صورت موردی وجود نداشت. حتی بعد از انتشار آن، کار با Active Directory Recycle Bin به صورت یک چالش باقی ماند زیرا جمع آوری داده ها و بازگرداندن Objectهای حذف شده نیاز به استفاده از دستورات پیچیده Powershell داشت.

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش هشتم

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش هشتم

جداسازی ترافیک مدیر شبکه از دیگر کاربران

دکمه قرمز رنگی که بر روی ماشین مجازی قرار دارد و سبب خاموش شدن آن می شود، هیچ تفاوتی با دکمه خاموش/روشن شدن یک سرور فیزیکی ندارد. با زدن این دکمه، چه فیزیکی و چه مجازی، ماشین به همراه تمام سرویس هایی که بر روی آن می باشد، خاموش خواهد شد.

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش هفتم

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش هفتم

پیاده سازی قوانین Anti-Affinity

ماشین های مجازی به طور پیوسته حول محیط های مجازیشان در حرکت و تغییر هستند. واضح تر آن است که بگوییم تغییرات دائمی منابع سرور، موجب آن می شود که Load Balancing بطور پویا و بدون وقفه در جریان باشد. اما در صورتی که بیش از یک Host داشته باشیم و در صورت از کار افتادن یکی از Hostها کلیه سرویس ها می توانند به Host دیگر منتقل شوند. البته در زمانی که دو Domain Controller داریم؛ این قابلیت سبب می شود که دو Domain Controller بر روی یک Host قرار بگیرند که بایستی از این حالت جلوگیری شود.

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش یازدهم

12 نکته کلیدی برای مجازی سازی Active Directory-بخش یازدهم

استفاده محدود از سرور فیزیکی را فراموش نکنید

محیط مجازی شما می تواند حتی با مزایایی که مجازی سازی برای سرورها به ارمغان آورده است، یک Single Point Of Failure باشد. آسیب پذیری Hypervisor، وقفه در ذخیره سازی و استفاده نادرست از منابع، سناریوهایی هستند که می توانند موجب کاهش بازدهی و در نهایت از دسترس خارج شدن محیط مجازی شوند.

P2V چیست ؟

P2V چیست؟

در مجازی سازی یکپارچه سازی سرورها بارها مورد استفاده قرار می گیرد. این در جایی است که سرور سخت افزاری باید به سرور مجازی تبدیل شود.
این پروسه تبدیل فیزیکی به مجازی (physical to virtual) در اصطلاح P2V نامیده می شود.