پنج دلیل برای انتخاب نرم افزار VMware

پنج دلیل برای انتخاب نرم افزار VMware

مجازی سازی در شالوده ی IT شما این اجازه را می دهد که همزمان با کاهش هزینه ها کارایی سودمندی و قابلیت انعطاف دارایی های موجود خود را افزایش دهید.

در سراسر جهان شرکت ها با هر ابعادی می توانند از مجازی سازی VMware بهره مند شوند. هزاران نفر از سازمان ها از راه حل های مجازی سازی VMware استفاده می کنند.

پیکربندی VMware ACE

پیکربندی VMware ACE

فعال سازی ACE در VMware workstation 7

در حال حاضر VMware سه نسخه Starter ،Standard و Enterprise از ACE را ارائه داده است. نسخه های Standard و Enterprise برای فعال سازی نیاز به Licensee دارند که شامل مجوز دسترسی برای ساخت Package نیز می باشد. در جدول زیر تفاوت این سه نسخه مشخص شده است.
پس از نصب یک ماشین مجازی در VMware، ماشین را خاموش کرده و همانند شکل زیر ACE را فعال می کنیم.

تفاوت ها در نسخه های مختلف VMware

تفاوت ها در نسخه های مختلف VMware

ورژن های مختلف VMware دارای تفاوت هایی می باشد، در جدول زیر می توان تفاوت های vSphere 4.x و VMware Infrastructure 3.x را دید. شما با مقایسه این دو محصول می توانید به قابلیت های هر یک پی ببرید. در حال حاضر این شرکت نسخه VMware vSphere 5.1b را ارائه کرده است.

چرا بانک های اطلاعاتی باید بر روی بستر VMware اجرا شوند؟

چرا بانک های اطلاعاتی باید بر روی بستر VMware اجرا شوند؟

در معماری VMware ESX امکاناتی در جهت بالا بردن کارایی بانک های اطلاعاتی طراحی شده است. در ادامه به 10 دلیل اشاره می شود که باعث بالا رفتن کارایی بانک های اطلاعاتی بر روی سرورهای مبتنی بر VMware می شود.
چگونه قابلیت vMotion را به کمک Open-E در VMware پیاده سازی کنیم؟

چگونه قابلیت vMotion را به کمک Open-E در VMware پیاده سازی کنیم؟

VMWare ،VMotion و Open-E در 21 مرحله

چگونه قابلیت vMotion را به کمک Open-E در VMwareپیاده سازی کنیم:

چیزهایی که نیاز دارید: