بخش یادداشت گذاری یا Note چه کاربردی در سرور ادوب کانکت دارد؟

کاربردهای اصلی این قسمت در برنامه ادوبی کانکت استفاده به عنوان تابلوی اعلانات است. در واقع هرگاه مدرس کلاس مجازی  خواست توجه همه شرکت کنندگان به موضوعی جلب شود می‌تواند آن مطلب را در قسمت یادداشت درج کند.

 

 

 

بخش یادداشت گذاری در سرور ادوب کانکت

کاربر کلاس آنلاین با دسترسی هاست (مدرس) یا ارائه دهنده، دسترسی به تایپ در پاد یادداشت را دارند. در وضعیت فعالیتهای گروهی، چون همه تبدیل به ارائه دهنده می‌شوند، همه اعضای گروه امکان تایپ در پاد یادداشت گذاری را دارند.

دسترسی به تایپ در Pod یادداشت سرور ادوب کانکت

در منوی پاد یادداشت ادوب کانکت، همچون دیگر ابزارهای تکمیلی امکان خروجی گرفتن از یادداشت وجود دارد.

خروجی گرفتن از یادداشت در سرور ادوب کانکت