پادویش ضد باج گیر
ضدباج‌گیر پادویش محصولی مجزا از آنتی‌ویروس و قابل نصب در کنار سایر آنتی‌ویروس‌هاست. این محصول متمرکز روی تشخیص باج‌گیرهاست و به عنوان محافظ تکمیلی آنتی‌ویروس‌ها به کار می‌رود. ضدباج‌گیر پادویش بسیاری از بدافزارهای باج‌گیر را شناسایی کرده و از داده‌های ارزشمند شما در برابر حملات آن‌ها محافظت می‌کند.
آنتی ویروس پادویش سازمانی
کنترل و نصب نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس نیاز جدی و راهکاری کارآمد برای جلوگیری از خسارات وارد شده توسط بدافزارهاست. در همین راستا پادویش به عنوان یک محصول، جهت شناسایی تهدیدات بدافزار از قبیل ویروس، کرم، تروجان، روت‌کیت و ... با امکانات مناسب و سازگاری با سیستم‌عامل‌های متداول در کشور طراحی شده است.